Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se lze přihlašovat do 22. května

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo kvůli omezením, která přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. V souvislosti s postupným uvolňováním těchto opatření byla nová uzávěrka přihlášek stanovena na 22. května 2020. Přihlašovat se mohou stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2019 na území Plzeňského kraje. Soutěž by měla následně probíhat v obvyklém režimu včetně osobních návštěv staveb porotou, udílení nominací i hlasování veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. září 2020.

Organizátoři soutěže Stavba roku Plzeňského kraje po zahájení nouzového stavu zareagovali na mimořádnou situaci, ve které se přihlašovatelé v důsledku vládních nařízení nacházeli, a odložili uzávěrku přihlášek.

„Navzdory všem komplikacím se snažíme, aby se soutěž Stavba roku Plzeňského kraje mohla i letos uskutečnit. Právě v této době totiž považujeme za velice důležité podpořit pozitivní vnímání budoucnosti, což nám umožňuje právě prezentace zdařilých stavebních děl spolu s jejich autory, investory a zhotoviteli,“ říká Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.

Přihlášky do soutěže je nyní možné podávat do 22. května 2020. Stavební díla mohou přihlašovat jejich investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Přihlášku včetně všech příloh – fotografií, údajů o stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže – je třeba zaslat e-mailem na adresu [email protected].

Nad přihláškami do soutěže poté zasedne sedmičlenná odborná porota, která všechna přihlášená díla postupně osobně navštíví a na základě jejich posouzení vyhlásí v jednotlivých soutěžních kategoriích nominace. Nominované stavby se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje v jednotlivých soutěžních kategoriích a o další ceny. Svého vítěze mezi nimi bude prostřednictvím internetového hlasování volit také veřejnost.

Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru v Měšťanské besedě 8. září 2020.

Od vyhlášení letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje došlo ke změně ve složení odborné poroty. Po odstoupení Ing. arch. Karla Hanzlíka na jeho vlastní žádost byl na návrh vyhlašovatelů do poroty jmenován Ing. arch. Miloslav Bokota, architekt působící mimo Plzeňský kraj.