Oceněné stavby 2018

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2018 byly oceněny tyto stavby:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Novostavby budov

Přístavba školní družiny Plzeň – Újezd

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Veřejná prostranství

Obnova Lobezského parku, Plzeň

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Cena poroty

Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.

Čestné uznání poroty

Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje  získává za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

Čestné uznání poroty

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech, Plzeň

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

Čestné uznání poroty

Sportovní areál v Dobřanech

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

Čestné uznání poroty

Vrchlického sady – obnova historického parku, Klatovy

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.

Cena hejtmana Plzeňského kraje 

Rekonstrukce náměstí Svobody v Plané

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Cena primátora města Plzně

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň

Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň

TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.

Cena veřejnosti

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň