Nominované stavby

Odborná porota vybere na základě prohlídky staveb a prostudování dokumentace v každé soutěžní kategorii nominace, které zveřejní 11. května 2020.

Stavby jsou posuzovány zejména na základě těchto kritérií:

  • Architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí
  • Celkové prostorové a funkční řešení díla od koncepce po detail
  • Kvalita provedení stavby, náročnost řešení, koordinace a zvládnutí detailů
  • Další přínos stavby (technická invence, mimořádnost řešení, veřejná prospěšnost apod.)