Začíná 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, přihlásit se mohou stavby dokončené v roce 2021

Plzeň, 31. března 2022 – Nový ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje dnes vyhlásil hejtman Rudolf Špoták spolu s partnery soutěže, spoluvyhlašovateli a zástupci odborné poroty. Od teď až do 27. května 2022 se do soutěže mohou přihlašovat stavby dokončené na území kraje v roce 2021. Přihlášená díla se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje a dalších pět udělovaných cen. Záštitu letošní soutěži udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Začal 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, ve kterém budou oceněna nejlepší stavební díla uplynulého roku. Odborná porota bude posuzovat novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství, které byly zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2021. Přihlásit je do soutěže mohou jejich vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti.

„Každoročně je do soutěže zapojeno velké množství staveb, v loňském roce dokonce rekordní počet čtyřiceti. Věřím, že jako kraj se máme čím chlubit a návštěvníkům nabízíme mnoho zajímavých míst. Vzpomeňme například z loňských vítězů dostavbu ambitu Mariánské Týnice, klenotu našeho kraje. A samozřejmě jako rodák z Domažlicka rád připomenu dalšího loňského vítěze, a tím je Kulturní centrum – Pivovar Domažlice. Těším se, jaké nové stavby budou v letošním ročníku soutěžit a věřím, že přilákají do Plzeňského kraje nemalé množství návštěvníků,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022 a to včetně požadovaných příloh a dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny. Titul Stavba roku Plzeňského kraje pak může porota udělit v každé ze sedmi soutěžních kategorií, stejně tak má ale právo titul vůbec neudělit. Stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 

Již tradičně vybere svého vítěze také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.

„Na soutěž Stavba roku Plzeňského kraje jsme velmi hrdí, protože je příkladným způsobem pomoci stavebnictví i zhotovitelským firmám spolu s investory a projektanty. Přispívá totiž k pozitivnímu vnímání jejich práce a k veřejné prezentaci kvalitních staveb,“ sdělil Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. „Tuto soutěž podporujeme už čtvrtým rokem, ale město Plzeň a celý náš kraj spoluutváříme již 25 let. Čtvrt století jsme jeho součástí,“ doplnil Stephan Kronmüller.

Předávat se bude také Cena ČKAIT Plzeňského kraje, jejímž cílem je vyzdvihnout kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy. Komu poputuje, se bude vybírat ze staveb přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT.

„Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě slaví v letošním roce 30 let od svého založení. Jsme rádi, že budeme moci v Plzeňském kraji oslavit naše výročí vyhlášením Ceny ČKAIT Plzeňského kraje v rámci slavnostního večera soutěže Stavby roku našeho kraje,“ řekl Robert Špalek, předseda představenstva ČKAIT. „Je pro nás velkou ctí, že jsme spoluvyhlašovateli této soutěže společně s Plzeňským krajem a dalšími partnery. Cena ČKAIT není konkurencí hlavní soutěže, ale naopak umožňuje vyniknout i dalším činnostem spojeným s investiční výstavbou, které jsou jinak ve stínu designu a velkých investic. Veřejnost většinou uchvátí celkový vzhled stavby, za kterým se ale skrývají i další dílčí a unikátní inženýrská řešení, o kterých se většinou nikdo nedozví. Jejich představení by mělo být jedním z úkolů Ceny ČKAIT,“ vysvětlil Robert Špalek.

Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 13. září 2022.

V loňském 18. ročníku se do soutěže přihlásilo 40 staveb. Z nich tři vítězové si odnesli titul Stavba roku Plzeňského kraje – dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice a atriový dům ve svahu v Plzni.