Byly oceněny nejlepší stavby Plzeňského kraje za loňský rok

Plzeň, 7. září 2023 – Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 byl ve stejnojmenné soutěži udělen třem stavebním dílům. Vítězný titul si odnesly novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni, která získala zároveň i Cenu veřejnosti, rekonstrukce Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni a bytová Rezidence Hradišťská v Plzni. Cenu poroty si vysloužila rekonstrukce Semlerovy rezidence v Plzni. Tři plzeňské stavby porota ohodnotila čestným uznáním – bytový dům pro seniory na Nové Hospodě, rodinný dům na Bručné a sportovní halu v Krašovské ulici. Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala záchrana Domu U Tří růží v Nepomuku, Cenu primátora města Plzně nové bytové domy Světovar. A plzeňský Světovar bodoval i u Ministerstva průmyslu a obchodu, které ocenilo rekonstrukci místního bývalého pivovaru na TechTower. Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví zamířila k rekonstrukci tramvajové vozovny v Plzni.

Ve finále letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se utkalo 21 nominovaných stavebních děl, z nichž odborná porota vybírala ta nejpovedenější. „Letos se v soutěži opět sešla řada kvalitních staveb. A tak jsme jako porota využili možnosti zvolit vítěze ve více soutěžních kategoriích a udělili titul Stavba roku Plzeňského kraje mezi novostavbami, rekonstrukcemi a stavbami pro bydlení,“ vysvětlil Miloslav Michalec, předseda poroty a vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni si titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 podle odborné poroty zasloužila za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby, která vytváří moderní a podnětné prostředí budoucím lékařům. Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni byla titulem oceněna za to, že po náročných stavebních a restaurátorských pracích byla této památce navrácena podoba její největší slávy. A Rezidence Hradišťská v Plzni-Slovanech titul získala za návrh a realizaci kvalitního bytového domu, kde bylo dbáno na každý detail a kde nápadité spojení materiálů a struktur dalo vzniknout jednotnému a výraznému celku.

Vedle titulů se udělovala také Cena poroty, která putovala Západočeské galerii a její rekonstrukci Semlerovy rezidence v Plzni. Porota ocenila kvalitní obnovu kulturní památky a její zpřístupnění široké veřejnosti.

Čestného uznání odborné poroty se dostalo dalším třem plzeňským stavbám – bytovému domu pro seniory na Nové Hospodě za citlivé provedení stavby v kontextu okolí a zdařilou intimitu bydlení, rodinnému domu na Bručné za vysoce kvalitní návrh, moderní architekturu a komplexní řešení včetně interiéru a zahrady a sportovní hale v Krašovské ulici za moderně a funkčně pojatou stavbu a kombinaci všech prvků do jednoho celku.

Novému univerzitnímu centru Lékařské fakulty v Plzni směřovala také Cena veřejnosti, která se každoročně uděluje na základě výsledků internetového hlasování. To se letos poprvé uskutečnilo na novém webu www.mapastavbyrokupk.cz, kde byly představeny všechny nominované stavby, a zaznamenalo dosud nejvyšší počet hlasujících. „Už popáté můžeme v rámci soutěže předat cenu velmi speciální stavbě. Jde o výukové a výzkumné pracoviště, které nejen dělá z mladých lidí lékaře, ale také přispívá k prodloužení lidského života. Stavba je velmi zdařilá a její účel je geniální. Přál bych si, aby toto místo bylo pro studenty a vědce stále atraktivní. Skládám poklonu projektantům a stavitelům, kteří se tomuto tématu věnovali,“ řekl Stephan Kronmüller, jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem soutěže Obzvláště mě těší, že nový portál Mapa stavby roku Plzeňského kraje přilákal k hlasování mnohem více lidí,“ dodal. Na online mapě Stavby roku Plzeňského kraje je krom těch letošních představena více než stovka staveb oceněných v soutěži už dříve. Díky fotkám, videím a GPS souřadnicím si z nich lidé mohou vybírat své turistické cíle.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si ze soutěže odnesla obnova Domu U Tří růží v Nepomuku. „Velmi si cením rekonstrukce tohoto historicky cenného barokního domu, jenž opět získal autenticitu a stal se objektem, kolem něhož nelze projít bez povšimnutí. Skloubení soudobého komfortu bydlení s nostalgií starých časů má nejen své neodolatelné kouzlo a šarm, ale svědčí i o řemeslné profesionalitě tvůrců a jejich citu pro detail,“ komentoval udělení ceny hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Cena primátora města Plzně patří novým bytovým domům na Světovaru v Plzni. „Projekt Bytových domů Světovar plně odpovídá naší představě o moderní a kvalitní architektuře. Architektům se podařilo navázat na atmosféru místa a blok domů citlivě zasadit do okolního prostředí, kterému dominují zrekonstruované městské inovační centrum TechTower a nová vozovna dopravních podniků. Tyto stavby snesou nejpřísnější evropská měřítka a společně píší novou urbanistickou historii Slovan,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Plzeňský Světovar se dočkal ještě dalšího uznání a to Ceny Ministerstva průmyslu a obchodu pro TechTower. Přestavba památkově chráněných objektů v areálu bývalého pivovaru byla oceněna za příkladnou rekonstrukci brownfieldu na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje soutěži Stavba roku Plzeňského kraje záštitu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví byla udělena rekonstrukci tramvajové vozovny v Plzni za náročnou přestavbu za plného provozu na moderní tramvajový areál, který nerušivě doplňuje plzeňskou čtvrť Slovany.

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2022 a předání cen se uskutečnilo 7. září 2023 ve víceúčelovém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, oceněném v jednom z předchozích ročníků soutěže.

Během slavnostního večera vyhlásila svoji cenu i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblast Plzeň. V samostatné, současně probíhající soutěži získala Cenu ČKAIT paní Ing. Renata Böhmová z firmy 2projektanti s.r.o. za projekt Novostavba rodinného domu v Bukovci. „Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2022 byla udělena naší odbornou porotou za celkové komplexní a moderní konstrukční řešení malého rodinného domu. Stavba se nachází v památkově chráněném území vesnické památkové zóny Bukovec a stojí v místě, kde se nacházela značně zchátralá zemědělská stodola. Hlavní geometrická hmota stavby i její samotné materiálové a technické pojetí se staly nosnými prvky návrhu domu. Jedná se o citlivé začlenění nové stavby do lokality s využitím ekologických prvků, materiálů a moderních stavebních konstrukcí. Spodní část domu obsahuje garážové a servisní provozy, obytná část zahrnuje přízemí a podkroví. Nadzemní část domu je provedena jako montovaná dřevostavba, konstrukce střechy je řešena tradičně vázaným krovem. Stavbu doplňuje zelená střecha nad garáží,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.