Startuje nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje

Stavby dokončené v roce 2018 se mohou přihlašovat do konce března.

Od dnešního dne je možné přihlásit stavební díla do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Byl totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže. Vyhlásili ho za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 29. března 2019.

O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích – novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.

Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.

V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května a budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.

„Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané, ke které mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

„Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku. Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě, minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem více,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji,“ vysvětlil její předseda Ota Rubner. „Je samozřejmostí, že jsme vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické ateliéry k přihlášení svých realizovaných staveb.“

Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně. „Naše společnost působí na západě Čech už přes 20 let. Po celou tuto dobu jsme mohli sledovat velké úsilí Plzeňského kraje a města Plzně o zvelebení regionu. Nyní vidíme, že tyto snahy skutečně přinesly ovoce,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy. „Je nám ctí tento projekt podpořit.“

Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz.

Kontakt pro média:

Hana Kulawiaková
E-mail: [email protected]
Tel.: 606 665 771

Kontakt pro přihlašovatele:

Ingrid Havránková
Tel.: 725 745 788
E-mail: [email protected]

   

 

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:

A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Odborná porota

V letošním ročníku soutěže v porotě zasedá architekt a urbanista doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, který po emigraci vedl vlastní architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil magisterské studium urbanismu. Hodnotit přihlášené stavby budou také Ing. arch. David Leníček, který je autorem vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže, Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing. arch. Jan Soukup za Obec architektů, Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje, Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje (odborná porota může, ale nemusí titul udělit v každé kategorii)

Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v Plané v kategorii Rekonstrukce budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni v kategorii Stavby pro bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a tedy Cenu veřejnosti dostala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i Čestné uznání poroty. Druhé Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v Plzni. Cena poroty byla udělena smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil rekonstrukci secesního domu v Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX. Svaz podnikatelů ve stavebnictví věnoval cenu hale na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.

  

KINONEKINO v Plané a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni