ZUŠ Stříbro – prostor se zvukem umění

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za zdařile provedený venkovní prostor spojený s celkovou rekonstrukcí budovy ZUŠ. Stupňovitě členěná část prostoru, klesající k jihu, je na vrchní ploše vkusně dominována jednoduchou pergolou, tvořenou šesti kamennými sloupy a dřevěnou konstrukcí. Nejen jižní část dvora určena k vystoupením, s nádherným pozadím horizontu, získala tímto počinem jasně definovaný účel.

Přihlašovatel:                                              
město Stříbro

Autor návrhu a projektu:                          
Ing. Antonín Švehla
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:                                                   
PEGISAN sta s.r.o.
Ing. Josef Ždych – hlavní inženýr stavby

Investor:                                                      
město Stříbro

Anotace stavby:

Objekt Základní umělecké školy ve Stříbře prošel stavebními úpravami obvodového pláště – fasády, a zároveň úpravou dvora dle architektonického návrhu s možností využití prostoru pro hudební vystoupení. Stupňovitě členěná část prostoru tvoří jednoduché hlediště. Na jeho vrchu je umístěn archetypální přístřešek tvořený šesticí kamenných sloupů a střechou z divokého vína. Úpravy jsou doplněny bylinnou zelení v květinových záhonech a popínavými rostlinami.