Výrobní areál Dvorec

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a výrazově zdařilé provedení rozsáhlé průmyslové stavby spojené s moderní výrobní technologií. Stavba netvoří tradiční uzavřený monoblok, ale vhodně kombinuje plné hmoty s transparentním otevřeným prostorem. Chvályhodné je rovněž situování areálu v blízkosti železniční trati na okraji zástavby.

Přihlašovatel:

KLAUS Timber a.s.

Projektant:

projekt S15 s.r.o.

Ing. Miloš Švajcr – hlavní inženýr projektu

Zhotovitel: 

KLAUS Timber a.s.

BERDYCH plus spol. s r.o.

FALK, spol. s r.o.

Investor:

KLAUS Timber a.s.

Anotace stavby:

Nový areál společnosti KLAUS Timber a. s. byl koncipován tak, aby vyhovoval požadavkům moderní paletářské výroby. Výstavba je situována do Dvorce, nachází se v blízkosti vlakového nádraží a momentálně se rozkládá na ploše cca 5 ha. Gró tvoří výrobní hala s automatickými paletovacími linkami, k níž přiléhá hala na přípravu řeziva, kotelna a také velkokapacitní sušárny. Při výstavbě hal byly využity prefabrikované díly.