Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za provozní, časovou a technologickou náročnost stavby. Stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské ulice. Celá stavba probíhala s podmínkou zajištění neomezeného provozu železniční dopravy včetně páteřních komunikací silniční sítě města a linek městské hromadné dopravy.

Přihlašovatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ

OHL ZŠ, a.s.

Projektant:        

SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel:      

Sdružení MTS + OHL – Uzel Plzeň (Metrostav a.s., OHL ZŠ, a.s.)

Investor:        

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Statutární město Plzeň

 

Anotace stavby:

Jedná se o jednu z hlavních staveb modernizace železničního uzlu Plzeň, jejíž stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské ulice v centru města, při zajištění minimálních dopadů do železniční dopravy a do jedné z páteřních komunikací silniční sítě a linek městské hromadné dopravy. Rozšířením mostní konstrukce u obou mostů, došlo k výraznému zkvalitnění silniční dopravy a k celkovému zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v dané lokalitě.  Výstavba nových nástupišť os. nádraží celkově pozvedla úroveň železniční infrastruktury, vč. maximálního zajištění komfortu pro cestující a bezpečnost železničního provozu.