„Tajná“ zahrada městské knihovny v Plané

Přihlašovatel:                                                        
Město Planá

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. et Mgr. Eva Jeníková
Ing. Magdalena Smetanová
Ing. Zuzana Bečvářová
Ing. Zuzana Stehlíková
Ing. Jan Eibl
Ateler in-site            

Zhotovitel:                                                              
Zahradní a parková spol. s r. o.
Miroslav Gabriel – stavbyvedoucí                                                            

Investor:                                                                  
Město Planá

Anotace:

O „tajné“ zahradě Městské knihovny v Plané místní dobře vědí. Ukrytá před ruchem centrálního náměstí Svobody poskytuje prostor pro zastavení s knihou, pro setkávání i pro drobné kulturní akce. Řešení prostoru rozvíjí původní atmosféru místa coby městského dvorku, malé ovocné zahrady. Hravý autorský mobiliář inspirovaný motivem knihy plní zároveň funkci výtvarného prvku. Dřevěné oplocení zvyšuje intimitu prostoru a stává se plátnem pro důležitá sdělení.