Sportovní areál v Dobřanech

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za celkovou obnovu stávajícího sportovního areálu. Komplexní rekonstrukce umožňuje nyní všestranné využití volnočasových aktivit obyvatel Dobřan a blízkého okolí. Dominantou je ojedinělá a konstrukčně výrazná stavba hokejbalové haly, která elegantně vymezuje hranici areálu vůči okolní zástavbě.

Přihlašovatel:

Město Dobřany

Autoři návrhu a projektu:

Ing. arch. Petr Sladký
Ing. arch. Tomáš Harom
Ing. arch. Ondřej Bláha
ve spolupráci s kolektivem autorů a spolupracovníků sdružených pod značkou Atelier VAS

Zhotovitel: 

SMP CZ, a.s.

Investor: 

Město Dobřany

Anotace stavby:

Sportovní areál v Dobřanech je první etapa komplexní rekonstrukce stávajících sportovišť pro atletiku a hokejbal, v rámci které došlo k výstavbě krytého hokejbalového stadionu a sportovní vybavenosti pro školní tělesnou výchovu. Areál bude sloužit též pro volnočasové aktivity a amatérský sport místních obyvatel.