Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné řešení specifického designu hřiště určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. Porota vyzdvihuje i samotný záměr, pozitivně se promítající do života nemalé části populace dětí a mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce.

Přihlašovatel:

Statutární město Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany

Projektant:

MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Ing. arch. Václav Mastný

Zhotovitel: 

Mystic constructions spol. s r.o.

Investor:

Statutární město Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany

Anotace stavby:

Na stávající betonové ploše je vybudována novostavba betonového skateparku o ploše 1490m2 obdélníkového tvaru s různě tvarově a výškově členěnými plochami pro skate sport, včetně části určené pro začínající a mladé skateboardisty. Hřiště je doplněno opěrnými zídkami se zábradlím a plynně navazuje schodištěm na betonový skate bowl zrealizovaný v předchozím roce. Společně s bowlem tvoří soubor skateboardových překážek celek, vyhovující požadavkům dnešní doby. Hřiště nahradilo již nevyhovující ocelové skateboardové překážky z roku 1999.