Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné rozšíření tréninkového sportovního centra a doplnění souboru architektonicky zdařilých objektů. Jednoduchý objekt rozcvičovny záměrně hmotově navazuje na stávající tribunu i na běžecký tunel a společně vytváří harmonický a současně dynamický celek. Porota se ztotožňuje s mottem autora stavby: „Jeden oblouk se naklání k druhému, povídají si spolu a navzájem se lehce prolínají.“

Přihlašovatel:

AS Projekt, spol. s r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Daniel Němeček

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.     

AS Projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební spol. s r.o.
Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD – oblast Plzeň Jih

Investor:

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně

Anotace stavby:

„Jeden oblouk se naklání k druhému, povídají si spolu a navzájem se lehce prolínají.“

Tvarově jednoduchý objekt rozcvičovny záměrně navazuje jak na tribunu, tak na stávající běžecký tunel a tvoří s nimi jeden celek. Vnitřní dispozice propojuje všechny prostory a tím výrazně vylepšuje tréninkové možnosti špičkového tréninkového centra. Stavba je žluto-šedá, na fasádu byly použity předzvětralý titanzinek a cementotřískové desky.