Rozšíření depozitárních prostor, Plzeň – Bory

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za vytvoření nepřehlédnutelné novodobé pevnosti pro uchování knih. Netradiční propojení tvaru původního objektu, které se zřetelně projevuje v celkovém výrazu budovy, a materiálového i hmotového pojetí nástavby je překvapující i znepokojující, vyzývá k zamyšlení a vyvolává diskuzi. Celkový prostor pro knihy doplňuje mimořádné technické zabezpečení. Vše je ve vzájemné symbióze a úměrně strohém funkčním provedení.

Přihlašovatel:                      
BERGER BOHEMIA a. s.

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Daniel Němeček
Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.
AS Projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel:                           
BERGER BOHEMIA a. s.
Ing. Václav Pícka – vedoucí projektu

Investor:                               
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p.o.

Stavba byla spolufinancována z dotace: „EU strukturální – Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program“.

Anotace stavby:

Stejně jako v románu Umberta Ecca Jméno růže je pro ochranu knih vybudována pevnost, hrad, uzavřená stavba, je ve stejném duchu pojata i základní myšlenka stavby. V Plzeňském regionu je nejslavnějším hradem z doby Karla IV. hrad Radyně, který měl původně také dvě věže. Stavba depozitáře má tvar moderního hradu, který se vynořuje ze staré stavby. Symbol obrody místa, kdy se vojenský objekt pro opravu tanků přerodil na stavbu pro knihy. Směrem k příchozímu směřují novodobé střílny, které ho bedlivě až přísně pozorují. V myšlenkovém konceptu novodobé střílny přivádí světlo do kanceláří a bedlivě „střeží“ okolí.