Rozšíření 55. MŠ Mandlova, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za citlivé a vkusné doplnění původních pavilonů mateřské školy. Bez zbytečných okázalostí a podbízivosti dokázal projekt spojit staré s novým, využít přiměřené architektonické a hmotové řešení  a vytvořit tak dětem pomocí přírodních materiálů a jednoduchých tvarů vhodné prostředí pro hry i vzdělávání. Dispoziční řešení je přehledné a barevně úměrné. Součástí kvalitního řešení je rovněž zelená střecha.

Přihlašovatel:                      
MASTNÝ – architektonická projektová kancelář
Městský obvod Plzeň 3

Autoři návrhu a projektu:  
Ing. arch. Václav Mastný
Radka Tolarová
MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Zhotovitel:                           
Stavitelství ŠMÍD s.r.o.                              

Investor:                               
Městský obvod Plzeň 3

Anotace stavby:

Vestavba mezi stávající 4 budovy mateřské školy vyžadovala složité konstrukční řešení, které se v krátkém období podařilo nejen navrhnout ale také získat stavební povolení. Použité konstrukční řešení umožnilo naplno využít omezený prostor mezi stávajícími pavilony a také osadit velkorysé prosklené plochy. Prostory jsou prosvětleny okny a střešními světlíky. Nový pavilon je dvoupodlažní s extenzivně ozeleněnou střechou, obkladem fasády z modřínu a je navržen s pasivní energetickou bilancí.