Rezidence Chrást – novostavba řadových domů v Chrástu u Plzně

Přihlašovatel:          
Ing. Václav Šístek
ČKAIT TP00 0201984 pozemní stavby
ENPROBE, s.r.o.

Spoluautoři:
Ing. arch. Andrea Dostálová + tým specialistů

Zhotovitel:               
Stavba nebyla dosud realizována

Investor:                  
Rezidence Chrást s.r.o.

Anotace stavby:

Koncepčně a technologicky zajímavý projekt 15 řadových domů ve vysokém technologickém i materiálovém a konstrukčním standardu. Projekt je zasazen do těžko přístupného, ale krásného prostředí v přírodě na dosah Plzně.

Rodinné domy jsou řešeny jako řadové. Celá lokalita je členěna na tři hlavní řady rodinných domů poskládaných ze dvou základních typů. Mezi nimi se nachází komunikace – obytná zóna a příslušné inženýrské sítě. Řešení jednotlivých domů vychází z předchozí základní architektonické studie dle náročných požadavků investora. Konstrukčně jsou objekty RD navrženy jako třípodlažní se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Druhé nadzemní podlaží je řešeno jako podkroví se šikmou sedlovou střechou. Tvarové i architektonické řešení vychází z přísných požadavků územního plánu a daných regulací. Technologicky jsou využity požadavky pro pasivní domy, využívá se ekonomické řešení s tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely a rekuperací. Na fasádě bude použitý dřevěný obklad, který pomůže zlepšit tepelně technické podmínky objektů a zároveň vizuálně přiblížit stavby k přírodě, aby s ní maximálně splynuly.

Hodnocení odborné poroty k nominaci na Cenu ČKAIT:

Porota udělila nominaci na Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2021 koncepčně a technologicky zajímavému projektu 15 řadových domů, jehož zdařilé řešení vychází z přísných požadavků územního plánu a daných regulací a zároveň plně odpovídá požadavkům pro pasivní domy s využitím energeticky výhodných řešení, navržených ve vysokém konstrukčním a materiálovém standardu.