Rezidence Bolevecká, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za vybudování bytového domu s důrazem na vyšší standard bydlení. Autorům se stavbou na frekventované ulici podařilo zrealizovat bytový komplex s dynamickým panoramatem různě vysokých bloků. Ocenění zaslouží rovněž technické řešení – kombinace pilotového a plošného založení v různých výškových úrovní či automatický parkovací systém.  Stavba se vyznačuje osobitým architektonickým výrazem, který přináší především kombinace imitace lícového zdiva a světlých kontrastních pásů.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:                                 
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.                     

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Jiří Opl
Ing. arch. Jan Trčka

Projektanti:                                                             
Ing. arch. Karolína Halusková
Miroslav Hajný, DiS
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:                                       
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Ing. Jiří Mothejzík – hlavní inženýr projektu                       
Ing. Pavel Zolotarev – hlavní stavbyvedoucí

Investor:                                          
Byty Bolevecká s.r.o.

Anotace:

Záměrem projektu Rezidence Bolevecká bylo vybudování bytového domu s vyšším standardem bydlení. Od samého počátku byl kladen důraz na osobitý architektonický styl, vynikající kvalitu použitých materiálů i volbu samotné lokality. Bytový komplex s dynamickým panoramatem různě vysokých bloků tvoří šestipodlažní blok A, pětipodlažní blok B a blok C, který sestává ze čtyř podlaží.