Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za malebné přírodní provedení části potoka a zpřístupnění další části jeho nábřežní polohy. Již před pěti lety byla první část realizace údolí potoka oceněna „čestným uznáním poroty“. I v druhé fázi projektu se jedná o velmi citlivý přístup k této lokalitě. Údolí Rakovského potoka tak získává svůj další úsek. A stejně tak jako v jeho první fázi je i tato realizace důkazem úspěšného spojení kvalit přírodních a rekreačních. Navíc, tyto dva aspekty se v projektu nejen sčítají, ale i vzájemně posilují.

Přihlašovatel:

Město Rokycany

Projekční tým:

Ing. Miroslav Holeček, Ph.D. – hlavní projektant

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Ing. arch. Miroslav Šajtar – zodpovědný projektant / architektonická část dokumentace

Architekti Headhand s.r.o.

Zhotovitel:

STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o.

Investor:

Město Rokycany

Stavba byla financována z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, Ministerstva životního prostředí (51. výzva)

Anotace stavby:

Revitalizace drobného vodního toku Rakovský potok a nivy navazuje na předchozí úpravy povodňového Parku U Rakováčku, které se zaměřily na vytvoření vhodného biotopu pro raka kamenáče. Původní regulované koryto z betonových tvárnic nahradilo koryto kamenité, které nabízí dobrý přístup k potoku a co největší úkrytovou kapacitu pro raka. Součástí obnovy je i doprovodná architektonická úprava – cesty, lávky, zajímavé dřevěné prvky k posezení či hrám dětí, lavičky či ohniště s posezením, aby se prostor stal co nejpříjemnějším místem pro trávení volného času obyvatel města Rokycan.