Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za architektonicky i řemeslně složitou obnovu církevní stavby. Popasování se se zručností našich předků bylo pro všechny zúčastněné výzvou, které se zhostili se ctí. Při opravě kostela byly využity původní techniky, čímž získala nejen fasáda, ale i interiér nový lesk, a to rovněž díky zrestaurování vzácných maleb či unikátních barokních varhan. Každá záchrana a obnova stavební památky je žádoucí pro zachování naší historické linie a uvědomění si vlastní sounáležitosti.

Přihlašovatelé:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

GEMA ART GROUP a.s.

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Jan Trčka – expozice

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Projekční tým:

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. Antonín Švehla

Michaela Pelešková

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Zhotovitel:

Bc. David Zezula – vedoucí projektu

Ing. Jan Drössler – hlavní stavbyvedoucí

Ing. Lenka Štochlová – stavbyvedoucí

GEMA ART GROUP a.s.

Investor:

Římskokatolická farnost Klatovy

Stavba byla hrazena z IROP projekt Jezuitský kostel v Klatovech

Anotace stavby:

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech, neboli jezuitský kostel patří spolu s Černou věží k dominantám města. Pod kostelem jsou umístěny známé klatovské katakomby. V období 2018 – 2020 byla provedena celková oprava kostela z důvodu velmi špatného stavu fasád, sochařské výzdoby, střechy i vnitřku kostela. Díky pečlivé práci zedníků, klempířů, kameníků, restaurátorů a varhanářů se znovu zaskvěl interiér a kostel se stal ozdobou klatovského náměstí.