Revitalizace fasády Mateřské školy Bor

Přihlašovatel:          
Město Bor

Autoři návrhu a projektu:              
Ing. Jiří Šedivec
Staving Atelier – rekonstrukce objektu
Milan Směšný
Obnova památek – revitalizace fasády

Zhotovitel:                
BKV Stavební společnost s r.o.
Miroslav Votava – technický dozor

Investor:                  
Město Bor

Anotace:

Revitalizace fasády bývalé školy (v níž je nyní provozována mateřská škola) z 2. poloviny 19. století. Budova se nachází v ústřední části města Bor, západně od náměstí a je koncipována v historizujícím novorenesančním slohu. Fasádě dominuje rozšířená korunní římsa, která je doplněna lunetovým pásem se sgrafitovou výzdobou s ornamentálními a alegorickými motivy.

Celkový dojem z koncepce budovy napovídá, že je výrazně inspirována díly architekta Antonína Wiehla z generace Národního divadla (působil mj. v Horšovském Týně, Plzni, apod.) a že by se mohlo jednat i  o jeho návrh. Především lunetový pás a průčelí štítů lze nalézt v téměř shodném provedení a řešení na jeho realizacích (Praha – činžovní dům, fara aj.), avšak jde o analogie, které se opírají o autenticky renesanční stavby.