Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci kvalitního veřejného prostoru s vysokou přidanou hodnotou. Na vlastním návrhu porota zvláště oceňuje jeho prostorový koncept. Poměrně úzký prostor je velmi logicky, a přesto nenásilně, dělen na různé atmosféry. Návrh vhodně využívá existující prostorové prvky jako vzrostlý strom nebo výškový rozdíl mezi jižní a severní částí ulice. Velmi promyšlené je i používání materiálu navazujícího na provedení hlavního náměstí. Nepřehlédnutelný prvek tvoří stylizované portály, budoucí nosiče popínavé zeleně. Návrh a realizace jsou velmi moderní a zároveň perfektně integrovány do jednoho celku s historickým náměstím.

Přihlašovatelé:

Artcore, MgA. Marie Rašková 

Město Klatovy

Autor architektonického návrhu:

Artcore, MgA. Marie Rašková 

Projektant:

Ing. Ivan Šillar – hlavní inženýr projektu
ATELIER U5 s.r.o.

Ing. Kamila Krejčiříková – vegetační úpravy
Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Ing. Jiří Černý – osvětlení
ARTECHNIC s.r.o.

Zhotovitel:

FINAL KOM s.r.o.

Investor:

Město Klatovy

Anotace stavby:

Divadelní ulice, navazující na historické náměstí v Klatovech, nabízí veřejný odpočinkový prostor se zelení. Stylizované divadelní portály jsou nosnými prvky pro popínavou zeleň. Zakomponované sezení poskytuje výhled na náměstí. Scénické osvětlení prostoru a okolních staveb dynamicky proměňuje večerní atmosféru. Malá scéna s pódiem umožňuje široké využití a propojení s kulturním děním v centru města. Historickým odkazem je opěrná barokní zídka se zábradlím, kamenná dlažba a historizující lampy.