Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ulici v Rokycanech

Přihlašovatel:                                
Město Rokycany

Generální projektant:                 
Ing. Daniela Škubalová

Projekt /okolí Madlonova pomníku:       
Architektonické studio Hysek, spol s r.o.

Projekt /sadové úpravy:                           
Jitka Dlouhá a GEO VISION, spol. s r.o.

Projekt / technologie výsadby stromů:   
David Hora, Dis.     
Treewalker, s.r.o.

Zhotovitel:                                     
BAGGER BS s.r.o.
Tomáš Chvojan – stavbyvedoucí

Investor:                                         
Město Rokycany

Anotace:

Obnova lipové aleje v Litohlavské ulici, která bývala jednou z nejvýznamnějších historických alejí v Rokycanech, s sebou nesla změnu prostorového uspořádání ulice. Změna se dotkla nejen nové aleje, ale také nového chodníku a úpravy komunikace tak, aby vznikl nový prostor pro obnovu stromořadí v úseku mezi křižovatkou s ulicí U Plynárny a Klostermannovou. Rekonstrukce dále zahrnovala revitalizaci okolí kulturní památky pomníku Madlonova pluku.