Rekonstrukce víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou rekonstrukci a vdechnutí nového náboje již dožilé a vytěžené stavbě. Zvolením soudobých materiálů a hravých světelných efektů na fasádě či nové barevné kombinace interiéru získal objekt dynamický vzhled a studenti nové inspirující prostředí. Celek vhodně doplňuje kultivovaný nástupní prostor s rampou a vyrovnávacími stupni. Nová architektura pozvedla celé území odborného učiliště.

Přihlašovatel:

Plzeňský kraj

Autoři architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Bohuslav Strejc

Ing. Ondřej Janout

Ing. Jan Běl

projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel:

SILBA-Elstav s.r.o.

Investor:

Plzeňský kraj

Anotace stavby:

Víceúčelový sál v Plzni – Skvrňanech, jenž kromě školních aktivit slouží i společenským a kulturním akcím, pochází ze sedmdesátých let minulého století. Jeho stav, vybavení a zázemí již neodpovídalo současným nárokům a požadavkům. Proto byla provedena elementární úprava interiéru i fasád sálu, zpřehlednění jeho provozu a jeho zázemí rozšířeno přístavbou navazující na původní část přísálí. Vně stavby byl rovněž vytvořen kultivovaný nástupní prostor. Inspirací pro vizuál objektu byla sinusoida střídavého proudu a elektrického výboje. Sinusoida je propsána do obkladu stěn a elektrickým výbojem bylo inspirováno osvětlení v zázemí. Dominantní barvou v interiéru je červená, stejně jako na přístrojové desce. Stavební úpravy stavby a celá rekonstrukce výrazně prospěla celému areálu, především u jeho vstupu.