Rekonstrukce silničního mostu přes řeku Radbuzu v Holýšově

Přihlašovatel:                                  
Město Holýšov

Autor návrhu a projektu:              
Ing. Milan Sedlák
MIDAKON s.r.o.

Zhotovitel:                                       
Metrostav a.s.
Ing. Tomáš Hnojský – hlavní  stavbyvedoucí

Investor:                                           
Město Holýšov

Spolufinancováno z dotace Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 a Individuální dotace ORR 2021

Anotace:

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího silničního mostu v Holýšově z roku 1927 pro zlepšení celkového stavu z hlediska stavebního, technického a bezpečnostního.

Použitý způsob zesílení nosnosti mostní konstrukce pomocí železobetonových žeber skrytých v prostoru mezi původní mostní klenbou a novou mostovkou umožnil zachovat původní historickou a stavebně kvalitní mostní konstrukci.

Rekonstruovaný most, v minulosti využívaný převážně armádou, začal po roce 2004 sloužit široké veřejnosti, obslužnosti vzniklé Průmyslové zóny II Holýšov, obyvatelům bytového domu č. p. 420 a v neposlední řadě znovuobydlenému Hamerskému mlýnu; je primárním dopravním spojením s městem.