Rekonstrukce náměstí Svobody v Plané

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za soudobé pojetí historicky významného prostředí. V návrhu byla nalezena syntéza mezi kvalitami historického náměstí a aktuálními potřebami moderního města. Vyzdvihnout lze citlivé oslovení nezbytné funkce parkování, které nenarušuje celistvost prostoru, jednotlivá stání jsou decentně a nerušivě vyznačena v dlažbě.

Přihlašovatel:

Město Planá

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Autoři návrhu a projektu:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Marek Marovič

Ing. Čeněk Stehlík

Projektanti: 

SDS projekční a inženýrská kancelář

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:

Karel Benda – zemní a výkopové práce

Kamenictví Václav Chlupsa

Investor:   

Město Planá

 

Anotace stavby:

Rekonstrukce náměstí Svobody v Plané rehabilitovala základní urbanistické vztahy v centru města. Architektonickým návrhem byl hledán vyrovnaný poměr mezi dopravou, zelení a historickým dědictvím tak, aby město získalo harmonický veřejný prostor odpovídající požadavkům života ve městě. Součástí rekonstrukce byl i návrh nového památníku osvobození.