Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné pojednání veřejného prostranství v soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem místa, víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mj. důstojný nástup na cestu vedoucí k rotundě sv. Petra a Pavla, jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od doplňování místní občanské vybavenosti.

Přihlašovatel:

Město Starý Plzenec

Autor architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

City Upgrade s.r.o.

Zhotovitel stavebních prací: 

Triumfa Energo s.r.o.

Zhotovitel mobiliáře:

ART DUCKART s.r.o.

Investor:

Město Starý Plzenec

Anotace stavby:

Prostor náměstí je výchozím bodem pro návštěvníky NKP Slovanské hradiště Hůrka s rotundou sv. Petra a Pavla. Pozemek má trojúhelníkový tvar, území je obklopeno zástavbou venkovského typu. Při kompletní rekonstrukci byl celý prostor vydlážděn žulovou dlažbou, v srdci náměstí bylo umístěno masivní dubové pódium, vysazeny 3 nové lípy. Trojúhelníkovou osu náměstí zakončuje mříž vpusti u pítka. Pod náměstím vede zatrubněné koryto potoka, který je v horní části náměstí vyveden na povrch a protéká podél pódia žulovým žlábkem a nad pítkem je opět sveden do zatrubněného potoka. Je zde umístěno 7 podélných parkovacích stání, označených ocelovými terči.