Rekonstrukce fasády obchodního domu Žďár, Rokycany

Přihlašovatel:                                             
Město Rokycany 

Autor architektonického návrhu:            
Ing. arch. Karel Hanzlík                  

Projektant:                                                 
Ing. Jan Prášek                                                                                             

Zhotovitel:                                                  
EUbuilding a.s.
Jiří Čabanov – stavbyvedoucí

Investor:                                                     
Město Rokycany

Anotace:     

Cílem rekonstrukce fasády obchodního domu Žďár v Rokycanech na hlavním Masarykově náměstí bylo vkusně vyřešit vnější obálku budovy s obchody, kancelářskými prostory a částí městského úřadu, dát budově moderní ráz a do jisté míry vyvolávat pocit staré barevnosti s použitými patinovanými ocelovými plechy, které přirozeně zrezaví, a tím navodí barvu, jež na objektu původně byla.