Regenerace centrální části obce Svojšín

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou úpravu veřejného prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný pohyb chodců. Porota věří, že v budoucnu bude prostranství doplněno vhodným mobiliářem (lavičkami či veřejným osvětlením).

Přihlašovatel:

Obec Svojšín

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jiří Opl

Ing. arch. Marek Marovič

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Projektant:

Ing. Karel Nedvěd

Ing. Václav Lacyk

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zhotovitel: 

DYBS Plzeň, s.r.o..

Investor:

Obec Svojšín

Anotace stavby:

Centrální část obce – náves ve Svojšíně – je klasický venkovský prostor s liniovou zástavbou po stranách komunikace III. třídy probíhající obcí s výrazným dominantním prvkem – zámkem, který návsi dominuje a uzavírá ji. Rekonstrukce byla vyvolána z důvodu nevyhovujícího stavebnětechnického stavu povrchů, infrastruktury a neodpovídající současným potřebám obyvatel obce. Projekt spočíval v komplexním řešení těchto potřeb s kladením důrazu na funkčnost, bezpečnost a vyhovující urbanistický vzhled vesnické zástavby.