Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za koncepční vyřešení dopravní situace a dynamičtější zpřístupnění důležité městské čtvrti. Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů města, který zpříjemnil přesuny velké části obyvatel. Zejména průmyslová zóna a univerzita získaly kvalitní a komfortní dopravní spojení. Nový terminál, záchytné parkoviště a přemostění vhodně korespondují polohově i výškově se stávajícími areály. Koordinace všech profesí a zajištění požadavků v rámci jednotlivých oborů byla bezesporu důležitou součástí celého projektu.

Přihlašovatel:

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika  

Projektanti:

MENE Industry s.r.o.                         

Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitelé:

„Společnost TD Borská pole“                                     

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika             

Doprastav, a.s., organizační složka Praha            

Doprastav CZ s.r.o.

Investor:

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně

Stavba byla spolufinancována:

  • Operační program Doprava – Prodloužení tramvajové tratě na Borská Pole – část Tramvajová trať
  • IROP – Prodloužení tramvajové tratě na Borská Pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova

Anotace stavby:

Výstavba tramvajové trati je jedním z klíčových projektů města. Její výstavba vyřešila nevyhovující situaci, kdy výrazně expandující lokalitu Borská pole, která jsou průmyslovou zónou s více než desetitisíci pracovními místy, obchodními centry, administrativními a bytovými domy a Západočeskou univerzitou, obsluhovaly pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tramvajové trati nemusí lidé při cestách z centra na Borská pole přestupovat, odpadlo též nárazové přetížení autobusů a jsou vytvořeny podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště.