Přístavba školní družiny Plzeň – Újezd

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za komplexně zvládnuté uchopení problematiky provázanosti a kontrastu mezi moderní a historickou budovou. Čistota a jednoduchost tvarového řešení s dřevěným obkladem a akcentujícím schodištěm propisujícím se do pláště budovy dávají stavbě jasný výraz a nezaměnitelný charakter.

Přihlašovatel:

projectstudio8 s.r.o. 

Projektant: 

Ing. arch. Bohuslav Strejc

Ing. Jiří Korelus

Ing. Ondřej Janout

Zhotovitel: 

PALIS PLZEŇ, spol. s r.o.

Investor:

Statutární město Plzeň

 

Anotace stavby:

Autoři byli původně osloveni k rekonstrukci stávající družiny, umístěné v někdejším rodinném domě vzdáleném 900 metrů od budovy školy. Rozhodli se proto výrazně překročit hranice zadání, optimalizovat celý provoz a družinu přesunout do nově navržené přístavby školní budovy. S respektem ke stávající budově k ní objekt družiny připojil pouze přízemním krčkem s novým vstupem z ulice i zahrady. Hmotu dvoupodlažní dřevostavby – nižší i kvůli ploché střeše – dimenzovali tak, aby nekonkurovala stávající budově.