Přestavba hlavního vstupu a šaten bazénu v Plzni na Slovanech

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za promyšlené provozní a architektonicky jednotící řešení vstupních prostor bazénu. Porota si uvědomuje složitost zadaného úkolu, který byl plněn za provozu a kdy byly jasně dané prostorové mantinely. Přesto se návštěvníkům podařilo nabídnout nejenom vyšší standard a kvalitu prostředí, ale i funkčně a vkusně vyřešený exteriér i interiér stavby.

Přihlašovatel:                      
AS Projekt, spol. s r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Daniel Němeček
Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.
AS Projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel:                            
SILBA-Elstav s.r.o.
Michal Schmid – vedoucí stavby

Investor:                               
statutární město Plzeň

Anotace stavby:

Autor se vrátil ke své stavbě a po 40 letech udělal společně se synem radikální rekonstrukci. 
„Jak dostat provozy ze tří pater nad sebou do jednoho patra na úrovni bazénu?“ Základní otázka celého projektu spojená s požadavkem nové vstupní haly. Následuje prostorový tetris a snaha navrhnout vstup a šatny podle současných trendů pro 500 tisíc návštěvníků ročně.