Pražská (Červená) brána v Horažďovicích

Přihlašovatel:          
Město Horažďovice

Autor projektu:       
Ing. arch. Václav Jankovec
INVENTE, s.r.o.

Autoři restaurátorského záměru:
MgA. Jindřich Šlechta – malby
Karel Granát – kamenné prvky                    

Zhotovitel:               
STAFIS – KT s.r.o.
Milan Běloch, stavbyvedoucí

Investor:                  
Město Horažďovice

Stavbu spolufinancovali:
Ministerstvo kultury ČR a Plzeňský kraj

Anotace:

Pražská (Červená) brána je druhou nejstarší zachovalou městskou branou v Čechách. Bránu nechali vystavět Bavorové ze Strakonic roku 1252 jako součást městského opevnění. Obnovou došlo k opravě krovu, natření brány na červeno dle nálezu původní barevnosti včetně domku branného či k restaurování všech kamenných prvků a technikou sgrafito pak nástěnných maleb v podchodu brány a městského znaku z roku 1923, jehož předloha pochází z roku 1495. Dominanta města tak upevnila svoji podstatu a významnost.