Požární zbrojnice Kařez

Přihlašovatel:

Obec Kařez  

Projektant: 

Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel: 

STAVITELSTVÍ ŠMÍD s.r.o.

Investor:

Obec Kařez  

 

Anotace stavby:

Jedná se o novou stavbu požární zbrojnice, která se vybudovala v roce 2018 v obci Kařez na st.p.č. 574 v k.ú. Kařez. Touto stavbou jednotka JPO III v obci Kařez zabezpečuje systematickou podporu plošného pokrytí části území Plzeňského kraje.