Pěší zóna Palackého v Rokycanech

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení veřejného prostranství. Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota si neméně cení využití nové technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů.

Přihlašovatel:

Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.

Město Rokycany

Autor architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Oldřich Hysek

Ing. Iva Miková

Ing. arch. Tomáš Vostatek

Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.

Zhotovitel: 

BERDYCH plus spol. s r.o.

Investor:

Město Rokycany

Anotace stavby:

Palackého ulice leží v centru města a je přirozenou pěší spojnicí mezi náměstím a nádražím. Frekventovaná ulice je pěší zónou. Povrch ulice je dlážděn žulovou dlažbou a respektuje tak městskou památkovou zónu. Vybavení ulice mobiliářem nabízí dostatečné množství laviček, odpadkových košů, stojanů na jízdní kola, nádob na zeleň a pítko, které se společně starají o příjemný vzhled. Revitalizace veřejného prostoru Palackého ulice je unikátní v tom, že se podařilo na zdánlivě neřešitelné místo umístit stromy užitím nové technologie podzemních půdních buněk. Město Rokycany tuto metodu použilo jako první v Plzeňském kraji.