Park Podzemník, Plzeň

Přihlašovatel:                                
Statutární město Plzeň
zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

Projektant:                                     
Ing. Jana Kohlová

Zhotovitelé:                                   
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
ARBO – zahradnictví s.r.o.
Marcel Poláček – stavbyvedoucí         

Investor:                                         
Statutární město Plzeň
zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

Anotace:

Na park Zemník (realizovaný jako „Park na přání“ v roce 2002) na okraji plzeňského sídliště Košutka navazuje Park Podzemník, kde se rovněž podařilo zhmotnit prakticky všechna přání uživatelů parku, jako je ohniště, místo pro grilování, piknikové stoly, lavice, šachové stolky, odpočívadlo s pohyblivými fit prvky nebo rovný zatravněný plácek pro provozování míčových her. Do vzdálenější části parku byl umístěn psí koutek s dřevěnými prvky k procvičení psí zdatnosti (přeskakování, kladina, slalom…). 

Veškeré úpravy jsou provedeny z přírodních materiálů. V parku bylo vysazeno 64 ks listnatých dřevin domácích druhů (dub, habr, javor, bříza) včetně dřevin ovocných (hrušně, třešně, moruše) a 48 ks jehličnatých dřevin (borovice lesní). Zvolené druhy dřevin jsou vhodné pro okraj borového lesa. Přírodně krajinářský park, který tvoří přechod mezi obytným souborem sídliště Košutka a volnou krajinou, slouží ke krátkodobé rekreaci široké veřejnosti.