Oprava povrchu náměstí města Rabí

Přihlašovatel: 

Město Rabí

Projektant:

S-pro servis s.r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Investor:

Město Rabí

 

Anotace stavby:

Stavba se nachází uprostřed města Rabí na historickém náměstí. Náhrada vápencové spraše za propustný žulový povrch uprostřed náměstí doplňuje již stávající povrchy veřejného prostranství v nedalekém podhradí. Dláždění na historickém náměstí spolu s doplněným osvětlením historickými litinovými lampami dokresluje atmosféru této turistické lokality. Dláždění je tvořeno žulovými odseky, kladením kostek a mozaikou. Rozdílné způsoby kladení žulové dlažby charakterizuje jednotlivé funkční prvky ploch, které jsou využívány chodci, turisty k odpočinku a pohybu vozidel.