Obnova Lobezského parku, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní řešení enviromentální problematiky a za následováníhodný přístup k zeleným a biologicky cenným příměstským strukturám. Jedná se o zajímavou, citlivou a vysoce kvalitní revitalizaci v historickém krajinném kontextu. Chvályhodně byly zachovány stěžejní přírodní prvky lesa a do nich integrovány nové kreativní programy.

Přihlašovatel:

Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzeň

Projektant:

Atelier Rákos s.r.o. – Ing. Tomáš Rákos, Ing. Zora Rákosová

Zhotovitel:              

GREEN PROJECT s.r.o.

Investor:      

Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzeň

 

Anotace stavby:

Citlivá revitalizace historického parku (vznikl v roce 1935 ze zaniklého lomu). Obnoveny byly cesty, odpočívadla a dvě vyhlídky v podobě dřevěných palub. Nový je rekreační program pro sport a hry dětí (prolézačky, trampolíny, skluzavky…). Doplněny jsou novými výsadbami stromů a keřů.