Nová ulice Na Sudech, Plzeň

Projekt: I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Přihlašovatel:          
Ing. Adam Kanta
ČKAIT ID00 0202257 dopravní stavby
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Projektant:               
SUDOP PRAHA a.s. – autorský dozor – Ing. Petr Vališ
SAGASTA s.r.o. – projektant realizační dokumentace – Ing. Vít Hoznour

Zhotovitel:               
Společnost Plaská – Chrástecká
EUROVIA CS, a.s. – Ing. Adam Kanta – hlavní stavbyvedoucí
BERGER BOHEMIA a.s. – Roman Vynahlovsky – stavbyvedoucí
Swietelsky stavební s.r.o. – Petr Chalupa – stavbyvedoucí

Investoři:                  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň             
statutární město Plzeň, zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně          
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Anotace stavby:

Silnice I/20 je součástí komunikačního systému, jehož cílem je odvést část dopravy mimo centrální oblasti města Plzně. Komunikace II/231 bude na průtah napojena místní komunikací a je do doby vybudování další části průtahu silnice I/20 nahrazovat. 

Součástí stavby jsou také 3 opěrné zdi, protihlukové stěny, úprava železničního svršku u mostních objektů, veřejné osvětlení, úprava sdělovacích a signálních kabelů dráhy, výstavba chodníků a cyklostezky, vodorovné a svislé dopravní značení. 

Zajímavým technickým řešením je mostní objekt na železniční dráze, kde je mostní pilíř umístěn uprostřed okružní křižovatky, která slouží pro silniční dopravu.

Hodnocení odborné poroty k nominaci na Cenu ČKAIT:

Nominaci na titul Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021 si řešení křížení silnic a železnice získává za promyšlené a neobvykle geometrické koncepční řešení. Nově vzniklý zelený dopravní koridor odlehčuje dopravu od významné rekreační oblasti Boleveckého rybníka, kam pomohl přinést zklidnění. Koridor je i částečně zapuštěný do terénu, a tak dramaticky nenarušuje okolí. Porota ocenila nadstandartní řešení dopravního uzlu a náročnou logistiku při jeho výstavbě.