Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zpřístupnění a městotvornou úpravu levobřežní bermy Radbuzy. Díky zpevnění náplavky – lapidární co do formy i materiálu – vzniklo v centru města nové veřejné prostranství, jež může přispět k intenzivnějšímu užívání cenných městských prostorů veřejností. Porota věří, že náplavka bude v budoucnu doplněna mobiliářem a dalšími prvky.

Přihlašovatel:

STAVMONTA spol. s r.o.

Autor návrhu:

Jakub Mareš

Atelier k světu

Projektant:

Ing. Petr Perun

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel: 

STAVMONTA spol. s r.o.

Investor:

Statutární město Plzeň

Anotace stavby:

Stavba Náplavky vytvořila v centru města Plzně ojedinělou odpočinkovou a klidnou zónu v těsné blízkosti řeky Radbuzy, s 550 m dlouhou promenádní cestou a možností posezení přímo u vody, nebo v kavárně nad touto řekou.