Multifunkční sál pro Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod Čerchovem

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilou rekonstrukci zejména vnitřních prostor budovy, v moderně pojatém interiéru byly citlivě zachovány a respektovány tradiční prvky, vše ve vyvážené symbióze. Objem budovy byl beze zbytku využit a dokáže nabídnout zvenku nečekaně komfortní dvouúrovňový prostor. Důležitým aspektem je nalezení nové a potřebné náplně, teprve ta dokáže vdechnout opravenému objektu nový život.

Přihlašovatel:

Městys Klenčí pod Čerchovem

Autor architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Petr Sladký

Ateliér VAS

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav

Investor:

Městys Klenčí nad Čerchovem

Anotace stavby:

Stáje jsou jedním z objektů areálu Staré pošty, jejíž historie sahá do roku 1546 a byla jednou z prvních a nejstarších poštovních stanic v Čechách. Stáje sloužili k ustájení koní z povozů na poštovní stezce Praha – Regensburg. Objekt stájí prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru nazvanou multifunkční sál pro Dům přírody Českého lesa a stal se tak ideálním doplněním pro hlavní expozici.