Most Rechle přes řeku Vydru, Modrava

Přihlašovatel:                                                         
PALIS Plzeň, spol. s r.o.
STRABAG a.s.

Projektant:                                                              
HBP s.r.o.
Ing. Hynek Brázda

Zhotovitel:                                                              
STRABAG a.s.
Bc. Ondřej Jileček – stavbyvedoucí

Dodavatel dřevěné konstrukce:                          
PALIS Plzeň, spol. s r.o.
Jaromír Eisman, DiS.

Investor:                                                                  
Správa Národního parku Šumava 

Anotace:

Dřevěná konstrukce „repliky“ mostu je ze smrkového a modřínového dřeva. Všechny prvky jsou spojeny tesařskými spoji a zajištěny ocelovými kotvami a svorníky. Opěry mostu byly očištěny a sanovány, poškozené části kamenných pilířů byly dozděny a přespárovány.

V rámci spolupráce s VOŠ stavební ve Volyni nám studenti dle projektové dokumentace zpracovali 3D model mostních polí a podklady pro strojní CNC obrábění. Takto vyrobené součásti byly na místě poskládány jako stavebnice.