Městské bytové domy Zátiší – Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za zdařilou revitalizaci území. Po demolici starých nevyhovujících bytů se podařilo realizovat urbanisticky jednoduchou a přitom účelnou výstavbu 18 třípodlažních domů obklopených zelení. Zdařilé je především civilní pojetí komplexu, v němž jednoduché světlé kubusy definuje odlišná barevnost vstupů a ostění a hravé uspořádání balkonů. Za zmínku stojí výborná orientace ke světovým stranám a zapojení veřejného prostoru formou parku a dětského hřiště.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:                                              
Statutární město Plzeň

Autoři architektonického návrhu a projektu:                                                  
Ing. arch. Bohuslav Strejc
Ing. Ondřej Janout
projectstudio8 s.r.o.

Projektová příprava:

  1. Dokumentace DÚR projectstudio8 s.r.o.
  2. Dokumentace DSP, DPS Projektový ateliér ASSA, spol. s r.o.

Zhotovitel:                                                  
ROADFIN BUILDING s.r.o.
DEKAKOM plus s.r.o.
Jaroslav Kořenek – hlavní stavbyvedoucí

Investor:                                                      
Statutární město Plzeň

Anotace:

Záměrem statutárního města Plzně byla revitalizace území v oblasti ulic Línská a Kreuzmannova v Plzni – Zátiší. Demolicí původních nevyhovujících bytových domů vznikl prostor pro výstavbu nových bytových domů. Jádro lokality – veřejný prostor tvoří park se základním vybavením pro odpočinek a relaxaci obyvatel s novým dětským hřištěm.

Realizací výstavby vzniklo celkem 18 třípodlažních domů se 179 byty o velikosti 1+kk a 2+kk, určených zejména cílovým skupinám z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně, které obtížně získávají nájemní nebo vlastní bydlení na komerčním trhu; tj. seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě a také jako startovací dostupné bydlení mladým domácnostem do 35 let věku.