Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro

Přihlašovatel:

Město Stříbro

Projektant: 

XTOPIX architekti s.r.o.

Autor zahrady: Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor:

Město Stříbro, spolufinancováno Evropskou unií

 

Anotace stavby:

Mateřská škola se nachází na hraně svahu, na okraji sídla, na ostrohu, na kraji moře… je čas vyplout… V obklopení různorodé zahrady zůstává osazen kompaktní objekt novostavby mateřské školy. Umírněné hmotové řešení s ustupujícím druhým podlažím reaguje svým pojetím na jinak pestré okolí, jehož architektonické hodnoty se značně různí. Přes sevřenost hmoty objektu se uvnitř domu odehrává prostorová hra. Skrz kryté bezbariérové závětří uživatel objektu vstupuje do vstupní haly propojené se sousedním centrálním atriem, jež představuje srdce budovy, kolem něhož jsou semknuty všechny ostatní prostory školky dělené na čisté a špinavé. Vedle funkce jídelny slouží atrium jako galerie dětských výtvarných plodů, dějiště besídek, anebo tělocvična.