Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za odvážný stavební počin, a to dostavbu nikdy nezrealizovaného východního ambitu poutního areálu. Tím byl dokončen a zvýrazněn celkový geometrický koncept, který od počátku geniální stavitel Blažej Santini Aichl zamýšlel. Složité zaklenutí tzv. českými plackami z cihel ukázalo, že i dnes lze u některých staveb za použití tradičních technologií a materiálů v návaznosti na fortel místních řemeslníků i umělců dotvořit působivou stavbu.

Přihlašovatelé:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Autoři architektonického návrhu:

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Karolína Halusková

Projekční tým:

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Karolína Halusková

Ing. Antonín Švehla

Ing. Jindřich Rineš

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:

Kypta – Stavoservis s.r.o.      

Ing. arch. Petr Vlnař – stavbyvedoucí

Investor:

Muzeum a galerie severního Plzeňska p.o.

Stavba byla zčásti hrazena z IROP projekt Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Anotace stavby:

Dostavba východního ambitu poutního areálu podle koncepce stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z počátku 18. století. Během 19. a začátku 20. století byl zcela devastován, stal se zříceninou. Náprava nastala koncem 20. století a vyvrcholila obnovou kopule v roce 2000.

Záměr dostavby ambitu vyšel z potřeby uzavřít muzejní areál a skutečnosti, že Santini vždy vycházel z geometrického konceptu, jehož nedokončení poškodilo obraz stavby. Dostavba dala vyniknout geniálnímu konceptu.