Lávka pro pěší Plzeň – Koterov

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za poctivé provedení lávky pro pěší. Návštěvníky přijíždějící po silničním přivaděči nebo železnici do města od východu určitě upoutá vysoký středový pylon ve tvaru písmene H.  Na něm je zavěšena konstrukce lávky pro pěší a cyklisty o dvou polích. Ocelová konstrukce stavby elegantně překlenuje čtyřpruhovou komunikaci i široký železniční koridor a svou architekturou zjemňuje tyto liniové dopravní stavby.

Přihlašovatel:           
statutární město Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Projektant:               
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. arch. Tomáš Pechman – autor projektu
Ing. Petr Šetřil – odpovědný projektant

Zhotovitel:               
Společnost: „MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba“
Metrostav a.s. – vedoucí společník
Milan Špička, vedoucí projektu
Chládek & Tintěra, a.s. – společník

Investor:                   
statutární město Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Anotace stavby:

Stavba řeší rekonstrukci stávající železniční tratě v úseku km 343,459. Celková délka stavby je 3,849 km. V rámci stavby byla realizována Lávka pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovice – Plzeň, která umožnila zrušení stávajícího železničního přechodu přes trať České Budějovice – Plzeň a úrovňového přechodu přes dálniční přivaděč I/20. Mimoúrovňové bezbariérové spojení bylo navrženo novou lávkou pro pěší jako zavěšenou spojitou konstrukcí o 2 polích se středovým pylonem tvaru H.