Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za rekonstrukci původního historického pivovaru spojenou se zařazením překvapivých nových prvků. Jednoznačným kladem je kombinace volnočasových, vzdělávacích a sociálních aktivit, které svou rozmanitostí zajišťují živost celého projektu. Tradiční i moderní řešení nadchne každého návštěvníka. Výrazným a zapamatovatelným prvkem interiéru je prosklená podlaha nad varnou, která dodává stavbě nádech tajemna, a zejména vertikální galerie na skleněných lávkách, na níž se návštěvníkům tají dech.

Přihlašovatel:

Město Domažlice

Autor architektonického návrhu a projektu včetně interiérů:

Ing. arch. Ivan Březina

Ing. arch. Martin Březina

Ing. arch. Václav Matějka

MEPRO s.r.o.

Zhotovitelé:

BIS, a. s.   / Rekonstrukce I. etapy – Hvozdu

Pavel Šnajdr – stavbyvedoucí

Metrostav a.s., divize 1 / Rekonstrukce II. etapy – jižního a západního křídla 

Ing. Miroslav Kšír – stavbyvedoucí

Investor:

Město Domažlice

Stavba byla spolufinancována:

  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad – projekt „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. – Hvozd“,
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím IROP – projekt „Komunitní centrum Domažlice“,
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím IROP projekt „Vzdělávací centrum knihovna“,
  • z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko – projekt „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“,
  • a dotací Ministerstva kultury.

Anotace stavby:

Rekonstrukce bývalého Pivovaru na moderní multifunkční zařízení rozšiřuje infrastrukturu pro volnočasové, vzdělávací a sociální aktivity na Domažlicku a obnovuje staletou tradici výroby piva. Ohleduplná rekonstrukce skloubila potřebu stavebního generálního zásahu, respekt k památkovým hodnotám budovy a funkčnost citlivě řešeného interiéru. Jižní křídlo objektu nese unikátní transparentní opláštění z hliníku a evokuje tak iluzi pivního stanu. To vše dává stavbě punc významné dominanty Domažlic.