Křimická pláž

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilé – a překvapivé – zhodnocení opomíjeného pozemku na břehu řeky Mže. Pláž s vazbou na cyklostezku není zatížena přemírou atrakcí; civilně pojednanému prostoru dominuje veliké pískoviště a dřevěný chodník se schodištěm a molem nad hladinou. Celek doplňují výtvarná díla provedená z kmenů místních stromů, trampolíny a discgolfové hřiště. Porota oceňuje, že při celkové revitalizaci místa byl ponechán prostor pro budoucí rozvoj nového křimického „nábřeží“.

Přihlašovatel:

Statutární město Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 5 – Křimice

Autor návrhu a studie projektu:

Vít Mojžíš, starosta MO Plzeň 5 – Křimice

Ing. arch. Josef Váně, ÚKR MP

Projektant:

Ing. Karel Nedvěd

Ing. Václav Lacyk

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zhotovitel: 

PALIS Plzeň, spol. s r.o. – hlavní dodavatel stavby

PROSTROM Bohemia s.r.o. – výsadba stromů

RAIL ASSISTANCE s.r.o. – kácení nebezpečných stromů

Spolek Živá Velryba – dřevěné doplňky, sochy

Investor:

Statutární město Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 5 – Křimice

Anotace stavby:

Na neudržovaném a zpustlém pozemku s návozem suti při pravém břehu řeky Mže v Plzni – Křimicích bylo vybudováno nábřeží. V areálu se nachází veřejné ohniště, velké pískoviště imitující písečnou pláž lemovanou dřevěným chodníkem se schody na molo nad řekou. V lokalitě se nachází 9 košů discgolfového hřiště, jediného na Plzeňsku. V celém území se nachází dřevěné lavičky a výtvarná díla, která vznikla z původních místních stromů. Dále jsou zde umístěny zábavné prvky jako šachovnice a trampolíny.