Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov

Hodnocené odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně objektu v centru obce a obnově jeho veřejné funkce. Vydařená rekonstrukce stavby, provedená s pokorou k historickému charakteru stavby a původním konstrukcím i materiálům se dokonale pojí s revitalizací komunitního života. Dům je opět součástí společenského a kulturního života napříč generacemi.

Přihlašovatel:

Město Staňkov

Autor projektu:

Ing. Luboš Hajšman, Ph.D.

Zhotovitel: 

BIS, a.s.

Investor:

Město Staňkov

Anotace stavby:

Komunitní centrum Stará radnice je historická budova, kterou se město Staňkov snažilo za minulá léta již několikrát zrekonstruovat. Bohužel nikdy nebyl dostatek finančních prostředků. Jedná se o částečně podsklepenou budovu o dvou nadzemních podlažích a podkrovím. Budova je umístěna na Náměstí T. G. Masaryka. Celé první patro je určeno městské knihovně, která se po letech vrací do prostor, kde v minulosti působila. Aula knihovny bude zároveň sloužit pro nejrůznější přednášky a společenské akce. Je zde sociální zařízení včetně WC pro vozíčkáře. V přízemí je místnost pro pečovatelskou službu města Staňkov, malá tělocvična nejen pro seniory a kuchyňka. Dále je zde nová obřadní místnost. Celý objekt je kromě kuchyňky a zázemí pro slavnostní obřady bezbariérový.