Klostermannovo náměstí v Železné Rudě

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za zdařile provedený venkovní prostor spojený s nabídkou nového odpočinkového místa pro obyvatele i návštěvníky města. To je doplněno nejen mobiliářem, ale také oživujícím vodním prvkem. Kompozice pěších tras a použité materiály odkazují vhodně na okolní šumavskou přírodu. Svažitý terén byl upraven do několika teras, které poskytují proměnlivý pohled na blízké i vzdálenější okolí. Vytvoření nového veřejného prostranství, kterému původně dominoval, nyní odstraněný, chátrající objekt kavárny a rušící reklamní plochy, je bezpochyby výrazným a chvályhodným počinem.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:                                
Město Železná Ruda
Projekční a architektonická kancelář Josef ČERNÝ                                  

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Barbora Černá
Ing. arch. Josef Černý
Projekční a architektonická kancelář Josef ČERNÝ

Zhotovitel:                                      
FINAL KOM s.r.o.
Michal Jonáš – stavbyvedoucí

Investor:                                         
Město Železná Ruda

Spolufinancováno z dotace Státního fondu životního prostředí. Název projektu: Železná Ruda – Úprava a obnova veřejného prostranství II.

Anotace:

Vedení města se podařilo iniciovat vznik nového náměstí v centrální části Železné Rudy mezi zámkem a hlavní silnicí v blízkosti kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy. Náměstí nabízí místním i návštěvníkům veřejný odpočinkový prostor doplněný zelení. Umístění hlavní zpevněné plochy v horní části pod zámkem poskytuje výhledy do okolí a odstup od frekventované hlavní silnice. Tvarová kompozice a použité materiály odkazují na okolní šumavskou přírodu, která je hlavním tématem děl Karla Klostermanna.