Klášter Chotěšov – záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za záchranu západního a části severního křídla klášterního komplexu. Majestátní citlivě rekonstruované prostory získaly novou funkci – slouží pro expozice klášterního muzea i jako lapidárium barokních kamenných soch. Nová obřadní síň je důstojným místem pro obyvatele Chotěšova. V celém klášteře budou probíhat další opravy ještě dlouhá léta, ale právě postupné oživování a naplňování jeho provozu je velmi důležitou součástí celé revitalizace.

Přihlašovatelé:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jan Soukup

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Projekční tým:

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. Antonín Švehla

Alena Krpatová

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:

Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.

ak. mal. Marek Brož – restaurování maleb kapitulní síně

RE, s.r.o.

Investor:

Obec Chotěšov

Stavba byla hrazena z IROP projekt Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově

Anotace stavby:

Klášter v Chotěšově byl založen kolem roku 1210. Jeho konvent byl nově přestavěn v letech 1734 až 1756 Ondřejem Kondlem podle projektu plzeňského stavitele Jakuba Augustona.

Rozsáhlá budova je stále ve špatném stavu. Nejlépe zachované západní křídlo bylo v rámci IROP z větší části opraveno, byly obnoveny fasády a prostory přízemí a částečně 1. patra. Bylo zde zřízeno lapidárium originálů barokních soch, klášterní muzeum a zázemí pro účinkující při kulturních programech.